Gwarancje

Dane teleadresowe serwisu

Centrala: Instalcompact-service Sp. z o.o. ul. Nad Strumykiem 6 62-080 Tarnowo Podgórne; Telefon dyżurny 0601-91-10-35 lub (061) 816-40-17 (do 15:00).

Oddziały serwisu:

 

Punkty serwisowe:

 

 Katowice: Tel. 601 911 047, Tel. 601 911 048

 Wrocław: Tel. 601 911 050

 Warszawa: Tel. 601 911 045, Tel. 601 911 046, Tel. 601 911 054  

 Zamość: Tel. 601 911 053

 Koszalin: Tel. 601 911 051

 

 Gdańsk: Tel. 601 911 052

 Kraków: Tel. 601 383 851

 Radom: Tel. 601 064 547

 Konin: Tel. 693 392 445

 Białystok: Tel. 501 647 273

 

Zgłaszanie awarii

Zgłoszenia awarii każdorazowo należy dokonać w formie pisemnej

Prawidłowo spisane zgłoszenie awarii powinno zawierać:

 • numer umowy;
 • rodzaj i numer fabryczny urządzenia;
 • datę rozruchu urządzenia;
 • opis usterki/awarii;
 • dane kontaktowe podmiotu/osoby zgłaszającej awarię.

Wymagane szczegółowe informacje nt. urządzenia można znaleźć w dostarczanych z urządzeniem dokumentach (w szczególności DTR i karcie gwarancyjnej). Są one niezbędne dla prawidłowej identyfikacji urządzenia.
Po złożeniu zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych zostanie przesłane do Państwa drogą zwrotną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Okres ten może być dłuższy dla zawiadomień składanych listownie.

Formularz reklamacyjny

Instalcompact udziela gwarancji na urządzenie zgodnie z umową. Sprawdź warunki umowy.

 

*
*
*
*
*
*
*
*
Awaria po gwarancji

Wszystkie naprawy po upływie gwarancji są realizowane odpłatnie przez Autoryzowany Serwis.

Warunki realizacji odpłatnej naprawy uzgadniane są każdorazowo z Autoryzowanym Serwisem po zgłoszeniu awarii.

Zgłoszenie awarii można dokonać pisemnie bądź telefonicznie w centrali Autoryzowanego Serwisu tj. firmy Instalcompact-Service.

Prawidłowo spisane zgłoszenie awarii powinno zawierać:

 • numer umowy sprzedaży,
 • rodzaj urządzenia,
 • numer fabryczny urządzenia,
 • krótki opisu zaobserwowanych objawów awarii,
 • dane kontaktowe podmiotu/osoby zgłaszającej awarię.

Zgłoś awarię dzwoniąc pod numer dyżurny: +48 601 911 035

Udzielenie gwarancji

Szczegółowe warunki udzielenia gwarancji każdorazowo podlegają ustaleniom na drodze negocjacji warunków umowy.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

 • zapewnienie warunków otoczenia dla eksploatowanego urządzenia zgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR);
 • ścisłe przestrzeganie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej;
 • używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielona gwarancja nie obejmuje:

 • elementów urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu wynikającego z prawidłowego użytkowania urządzenia w szczególności: akumulatory i baterie, świece zapłonowe, filtry paliwa i oleju, paski klinowe, żarówki i bezpieczniki, itp.
 • uszkodzeń powstałych na skutek:
 • Kradzieży, włamania, pożaru, powodzi, czynników agresywnych i żrących,
 • Używania niewłaściwych paliw, olejów, smarów, i innych materiałów eksploatacyjnych nie przewidzianych w DTR,
 • Wyładowań atmosferycznych i przepięć niezawinionych przez producenta,
 • Zasilania urządzenia z sieci energetycznej lub innego źródła energii, niespełniającego wymagań zawartych w DTR, a w szczególności określonych w przepisach prawnych,
 • Montażu urządzeń dodatkowych (nie dotyczy urządzeń montowanych przez Instalcompact lub Autoryzowany Serwis),
 • Zastosowania urządzenia do pompowania medium, którego właściwości odbiegają od cech opisanych w DTR, a w szczególności określonych we właściwych przepisach prawnych.

Czas trwania gwarancji

Gwarancja na nasze urządzenia może wynosić, na specjalnych warunkach, nawet 36 miesięcy. Czas trwania gwarancji określony jest w umowie.

 

Do góry