Przejdź do strony: Dane teleadresowe serwisu
Przejdź do strony: Zgłaszanie awarii
Przejdź do strony: Formularz reklamacyjny
Przejdź do strony: Awaria po gwarancji

Udzielenie gwarancji

Szczegółowe warunki udzielenia gwarancji każdorazowo podlegają ustaleniom na drodze negocjacji warunków umowy.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

 • zapewnienie warunków otoczenia dla eksploatowanego urządzenia zgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR);
 • ścisłe przestrzeganie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej;
 • używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielona gwarancja nie obejmuje:

 • elementów urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu wynikającego z prawidłowego użytkowania urządzenia w szczególności: akumulatory i baterie, świece zapłonowe, filtry paliwa i oleju, paski klinowe, żarówki i bezpieczniki, itp.
 • uszkodzeń powstałych na skutek:
 • Kradzieży, włamania, pożaru, powodzi, czynników agresywnych i żrących,
 • Używania niewłaściwych paliw, olejów, smarów, i innych materiałów eksploatacyjnych nie przewidzianych w DTR,
 • Wyładowań atmosferycznych i przepięć niezawinionych przez producenta,
 • Zasilania urządzenia z sieci energetycznej lub innego źródła energii, niespełniającego wymagań zawartych w DTR, a w szczególności określonych w przepisach prawnych,
 • Montażu urządzeń dodatkowych (nie dotyczy urządzeń montowanych przez Instalcompact lub Autoryzowany Serwis),
 • Zastosowania urządzenia do pompowania medium, którego właściwości odbiegają od cech opisanych w DTR, a w szczególności określonych we właściwych przepisach prawnych.

Czas trwania gwarancji

Gwarancja na nasze urządzenia może wynosić, na specjalnych warunkach, nawet 36 miesięcy. Czas trwania gwarancji określony jest w umowie.

 

Do góry