Strategia zarządzania

Jakość to dla nas „stopień zbliżenia się do doskonałości, przydatność do użytku, spełnienie oczekiwań, zgodność z wymaganiami, wykonanie poprawnie za pierwszym razem”

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

 Strategię w zakresie zarządzania przez jakość znajdziecie Państwo w Polityce zintegrowanego systemu zarządzania (PDF).

 

 

 

Normy ISO 9001 i ISO 14001

System zarządzania przez jakość stosowany w Instalcompact uwzględnia wymagania ISO 9001 oraz ISO 14001

Bezpieczeństwo i higiena pracy są najważniejsze

Bezpieczeństwo naszych pracowników i zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy realizujemy poprzez:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy i obniżanie ich liczby;
 • zapobieganie chorobom zawodowym;
 • szkoląc pracowników i podnosząc ich świadomość zagrożeń;
 • respektując  wymagania prawne;
 • prowadząc działania doskonalące w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ekologia

Jesteśmy świadomi negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko naturalne i zobowiązujemy się do systematycznych działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości poprzez :

 • wytwarzanie wyrobów sprzyjających ochronie środowiska;
 • obniżanie ilości wytwarzanych odpadów;
 • obniżanie zużycia nośników energii;
 • stałe rozwijanie świadomości pracowników poprzez szkolenia;
 • respektowanie wszystkich wymagań prawnych w dziedzinie środowiska;
 • współpraca z właściwymi instytucjami w celu doskonalenia działań na rzecz środowiska;

Doskonalenie

Patenty 

L.p. Nazwa Nr zgłoszenia Data publikacji Nr prawa wyłącznego
Polska Angielska
1. Właz Access opening P.359473 02-04-2003 PAT.204859
2. Przepompownia zbiornikowa, zwłaszcza do ścieków Intermediate tank pumping stadion, particularly for sewage P.353410 15-04-2002 PAT.200898
3. Zespół napędu ręcznego zawieradła Closing komponent manual operations unit P.353411 15-04-2002 PAT.200366
4. Sposób sterowania urządzeń pompowych i systemów technologicznych oraz układ sterowania urządzeń pompowych i systemów technologicznych Method of control of pumping equipment and technological systems and control system of pumping equipment and technological systems P.395665 15-07-2011 Oczekuje na badanie

 

Standaryzacja

…standaryzacja jest integralną częścią procesu zapewnienia jakości, a bez standardów nie sposób zbudować wiarygodny system jakości

Masaaki Imai, założyciel KAIZEN Institute

W Instalcompact korzystamy ze standaryzacji, która usprawnia naszą pracę. Jest to możliwe, dzięki wprowadzonym i utrzymywanym przez nas standardom, które:

 • prezentują najlepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania pracy
 • stanowią najlepszą metodę zachowania wiedzy i fachowości
 • stanowią kryterium pomiaru pracy
 • pokazują związek pomiędzy przyczyną a efektem
 • dają podstawę utrzymania poziomu i doskonalenia
 • są obiektywne, proste, wyraźne
 • stanowią podstawę szkoleń
 • są podstawą kontroli i diagnozy
 • są środkiem do zapobiegania błędom i minimalizacji zmienności

 

 

 

System 5S

SELEKCJA

czyli usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca pracy, które nie są potrzebne w bieżących działaniach produkcyjnych/biurowych

SYSTEMATYKA

czyli takie ułożenie potrzebnych przedmiotów, które ułatwia korzystanie z nich i takie oznaczenie, które ułatwia ich znajdowanie i odkładanie na miejsce

SPRZĄTANIE

czyli zamiatanie podłóg, czyszczenie maszyn i inne działania, których celem jest zachowanie czystości w miejscu pracy

STANDARYZACJA

czyli metoda stosowana do przestrzegania powyższych trzech filarów

SAMODYSCYPLINA

czyli zwyczaj ciągłego (stałego) przestrzegania odpowiednich procedur
Do góry