Wyoblanie kołnierzy rur

Wyoblanie kołnierzy rur

Duża ciągliwość stali kwasoodpornych umożliwia obróbkę plastyczną na zimno. Dzięki takim właściwościom stal nierdzewna umożliwia na zmianę kształtu bez utraty właściwości kwasoodpornych. Firma Instalcompact korzysta z technologii T-Drill do wyoblania kołnierzy z rur zwiększając ofertę na obróbkę stali nierdzewnej. Wywijanie kołnierzy znalazło również szerokie zastosowanie dla naszych technologii np. stacji uzdatniania wody.

Wyoblanie kołnierzy rur posiada szereg zalet – do najważniejszej z nich należy zaliczyć krótki czas jednostkowy operacji, redukujący koszt związany z czasem jej trwania. Dodatkowo należy wspomnieć o możliwości ograniczenia ilości spoin w konstrukcji, unikając niekorzystnego wpływu ciepła w obrębie połączenia spawanego. Wyoblarka Tec T-Drill F-400 zapewnia obróbkę rur o szerokim zakresie średnic - od 60,3 do 273 mm. Ograniczeniem technologicznym w omawianym procesie wyoblania kołnierzy z rur jest jedynie minimalna długość króćca dwukołnierzowego po wywinięciu, wynosząca od 150 do 285 mm (zależnie od średnicy).

Wyoblanie kołnierzy rur

Wyoblanie kołnierzy należy do obróbki plastycznej na zimno, której celem jest uzyskanie kołnierzy wywijanych.  Obróbka ta polega na zaginaniu końca rury za pomocą palca formującego. Powstałe wywinięcie umożliwia założenie kołnierza luźnego do łączenia z innymi kształtkami. Kąt stosowanego wywinięcia wynosi 90o, ale istnieje możliwość regulacji. Króćce mogą być wywijane jedno oraz dwustronnie.

 W poniższej tabeli ukazano ograniczenia technologiczne dla wyoblania kołnierzy w firmie Instalcompact.

 

Średnica nominalna

Minimalna długość króćca jednokołnierzowego
(po wywinięciu)

Minimalna długość króćca dwukołnierzowego
(po wywinięciu)

Minimalna odległość do kolizji z maszyną
(styk 260mm)

Naddatek na wywijanie jednego kołnierza

 

[mm] / WYJĄTKOWO [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

DN50

100 / 80

150

300

25,5

DN65

100 / 80

150

300

27,5

DN80

100 / 80

150

300

28,5

DN100

150 / 100

225

300

24

DN125

150 / 100

225

300

25,5

DN150

150 / 100

285

300

23

DN200

150 / 100

285

300

23

DN250

150 / 100

285

300

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry