fbpx

Stacja Uzdatniania Wody

Stacje uzdatniania wody Instalcompact, to pełni zautomatyzowany zespół urządzeń, powiązanych w zintegrowaną całość. Dzięki sterownikowi mikroprocesorowemu emsydia®, który zarządza pracą wszystkich urządzeń Stacja Uzdatniania nie wymaga stałej obsługi, a jedynie konserwacji i okresowej kontroli.

Stacja Uzdatniania Wody
Technologie uzdatniania wody

Technologia dla poprawy jakości wody

Zastosowana technologia uzdatniania pozwala na usuwanie z wód podziemnych niepożądanych substancji dla zdrowia ludzkiego, m.in. żelaza, manganu, czy amoniaku. Procesy technologiczne, wykorzystywane w naszych urządzeniach pozwalają na osiągnięcie prawidłowych, określonych przez polskie i europejskie normy parametrów takich jak np. barwa, mętność, czy twardość. Stacja Uzdatniania Wody Instalcompact posiada atesty PZH na kompletne zestawy: aeracji, filtracji, pompy płucznej, rozdzielni pneumatycznej oraz zestaw hydroforowy.

Budowa

Cechy urządzenia

SUW Cechy urządzenia

Dobrane przez naszych Inżynierów zestawy aeracji i filtracji, zbiorniki i rurociągi technologiczne oraz układ dezynfekcji i zestawy hydroforowe, składające się na stację uzdatniania wody Instalcompact zapewniają prawidłowość wszystkich etapów procesu uzdatniania: napowietrzania, filtracji i dezynfekcji.

Przemyślana konstrukcja – efekt lat doświadczeń

Konstrukcja galerii filtrów składająca się z podzielonych  funkcjami odrębnych gałęzi, pozwala na oddzielenie procesów technologicznych i zapobiega mieszaniu się wody. Stacje uzdatniania wody Instalcompact są prefabrykowane na naszej hali produkcyjnej, co znacznie przyspiesza montaż w miejscu przeznaczenia. Oznacza to również wysoką jakość wykonania poszczególnych elementów wg najlepszych standardów produkcji. Używane przez nas materiały, jak np. stal nierdzewna,  gwarantują wydłużony okres użytkowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia.

 

Złoże katalityczne mangolic83

Przeprowadziliśmy badania technologiczne złóż katalitycznych najczęściej stosowanych do uzdatniania wody podziemnej. Badana przez nas woda zawierała m.in. mangan w ilości ponad 1 mg/l. Wyniki tych badań potwierdziły, iż stosowane przez nas złoże mangolic83, które jest naturalną rudą manganową korzystnie odróżnia się na tle innych złóż, dzięki:

  • wysokiej zawartości tlenków manganu na poziomie powyżej 80%,
  • współczynnikowi nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,3÷1,5 , zapewniającemu jednorodność złoża w całej objętości;
  • małej ilość domieszek charakteryzowana przez części nierozpuszczalne w kwasach (max. 1,2%);
  • Skuteczność usuwania związków manganu przedstawia wykres:
Złoże katalityczne mangolic83

Realizacja projektów

Rozwój na bazie dotychczasowych doświadczeń

Podstawowa technologia uzdatniania wody obejmuje napowietrzanie ciśnieniowe lub otwarte, filtrację, dezynfekcję, retencję wody uzdatnionej w zbiorniku i przepompowywanie jej do sieci wodociągowej. To, czy filtracja będzie jedno-, dwu- lub trójstopniowa zależy od stopnia zanieczyszczenia wody podziemnej – ustalamy to na etapie projektowania stacji uzdatniania wody, indywidualnie dla każdego Klienta.

Realizacja projektów

Projekt – produkcja – realizacja

Mamy doświadczenie w modernizacji istniejących stacji uzdatniania, ale również w realizacji kompletnych obiektów:  od doboru urządzeń i projektu poprzez produkcję układów technologicznych, po realizację całej infrastruktury towarzyszącej z pełnym wyposażeniem. Inwestycje realizowane w Generalnym Wykonaniu zawierają m.in. modernizację studni głębinowych, odstojników popłuczyn, poletek osadowych, zbiorników retencyjnych, budynków technologicznych (tradycyjnych lub kontenerowych), a także małej architektury.

Zabudowa kontenerowa

Zabudowa kontenerowa daje użytkownikowi możliwość podłączenia i rozruchu stacji uzdatniania wody, czy zaawansowanych technologii uzdatniania, w ciągu zaledwie kilku dni od momentu dostawy – to znaczna oszczędność czasu. Pozwala też na lokalizację SUW na małej powierzchni, lub nawet zmianę jej lokalizacji po czasie stosownie do potrzeb.

Dostarczamy urządzenia w różnych kontenerach, w zależności od potrzeb Klienta. Mogą to być kontenery:

  • w całości prefabrykowane – z gotową podłogą, nie wymagające przygotowania ocieplonej posadzki na obiekcie – o wymiarach: 2400mm x 2000mm;
  • zmiennej długości, w zależności od gabarytów urządzenia; wymagają przygotowania ocieplonej posadzki na obiekcie – o wymiarach 2440mm x 3000 ÷ 6000mm;
  • transportowe, z własną podłogą, do posadowienia na przygotowanych w terenie ocieplonych, betonowych obrzeżach nośnych, fundamentach lub płytach. Wymiary kontenerów: 12192 x 2438 x 2896mm lub 6058 x 2438 x 2896mm;
  • zabudowa modułowa – wykonywana wg indywidualnego projektu, o praktycznie
SUW Zabudowa kontenerowa

SyDiaView

SyDiaView

SyDiaView – wizualizacja pracy poszczególnych podzespołów stacji i pomiar kluczowych parametrów eksploatacyjnych przez Internet, pozwala na kontrolę procesu uzdatniania poza obiektem z dowolnego miejsca i stanowiska wyposażonego z przeglądarkę internetową. System SyDiaNet natomiast, ułatwia kompleksowe zarządzanie całą siecią urządzeń wodnokanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy podpiętych do systemu.

Dzięki wizualizacji SyDiaView użytkownicy mogą na bieżąco obserwować działanie stacji uzdatniania wody i, przeglądać wykresy historyczne dotyczące jej pracy. Komunikaty alarmowe dostępne są na ekranie przeglądarki oraz mogą być wysyłane SMSem na telefony użytkowników. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z opieki Centrum Dyspozytorskiego Monitoringu i Wizualizacji, które służy zdalną pomocą i umożliwia wczesne diagnozowanie i zapobieganie poważnym awariom.

SyDiaNet
Do górySkonsultuj się z naszym doradcą