fbpx

Trawienie stali i pasywacja stali

Oferta usług specjalnych dla naszych Klientów dzięki wybudowaniu w 2018 roku trawialni chemicznej, została rozszerzona o możliwość trawienia i pasywacji rurociągów i konstrukcji ze stali nierdzewnej. W firmie Instalcompact stosujemy cztery sposoby obróbki chemicznej:

  • trawienie zanurzeniowe stali nierdzewnej,
  • trawienie natryskowe stali nierdzewnej,
  • trawienie pastą trawialniczą stali nierdzewnej,
  • pasywacja stali nierdzewnej.
Trawienie i pasywacja stali
Trawienie stali

Trawienie zanurzeniowe polega na umieszczeniu obrabianej stali w kwasie fluorowodorowym i azotowym. Metoda ta, dzięki zastosowaniu wanny o wymiarach 7000x2000x1500 mm, umożliwia równomierną obróbkę powierzchni długich odcinków rurociągów, kolektorów, zbiorników itp. Metoda ta, jest najskuteczniejszym sposobem trawienia prefabrykowanych rurociągów ze stali nierdzewnej. Trawienie natryskowe stosowane jest w przypadku konieczności obróbki chemicznej trudno dostępnych miejsc. Znajduje zastosowanie podczas trawienia konstrukcji zamkniętych np. profili zamkniętych oraz zbiorników.
Do pasywacji stali nierdzewnej stosowany jest kwas azotowy. Obróbka ta, zwiększa warstwę pasywną stali nierdzewnej. Warstwa pasywna ogranicza utlenianie stali, a co za tym idzie poprawia odporność na korozję. Technologia trawienia nie wpływa jedynie na jakość wykonywanych wyrobów, ale również poprawia względy estetyczne, usuwając przebarwienia spowodowane wysoką temperaturą spawania. Efektem trawienia stali nierdzewnej jest jednolity kolor całego elementu.

Trawienie – opis

Trawienie jest to proces, który polega na usunięciu z warstwy wierzchniej stali nierdzewnej przebarwień, zanieczyszczeń oraz tlenków. Pozostawienie zanieczyszczeń na powierzchni stali powoduje korozję, która prowadzi do zniszczenia materiału wyjściowego. Trawienie jest dobrym sposobem oczyszczenia powierzchni po spawaniu lub zmycia olejów i smarów po wcześniejszej obróbce. Trawienie przeprowadza się za pomocą kwasu azotowego, fluorowodorowego oraz mieszaniny kwasów. Przed bezpośrednią operacją trawienia konieczne jest wstępne oczyszczenie powierzchni wodą oraz za pomocą preparatów odtłuszczających.
Istnieją trzy rodzaje obróbki:

  • trawienie zanurzeniowe,
  • trawienie natryskowe,
  • trawienie pastą.

Trawienie zanurzeniowe umożliwia jednolitą obróbkę elementów niezamkniętych. Jest to metoda obróbki rurociągów, w których istnieje swobodna droga wypłynięcia kąpieli trawiącej. Podczas projektowania konstrukcji należy uwzględnić otwory technologiczne, które umożliwią wypłynięcie kwasu. Na długość procesu trawienia szczególny wpływ mają zanieczyszczenie kąpieli oraz temperatura. Zbyt długi proces trawienia może powodować wytrawienie spoin i osłabienie konstrukcji. Trawienie natryskowe jest metodą obróbki konstrukcji zamkniętych, w których wymagana jest szczelność na całej powierzchni. Stosuje się ją do trawienia profili zamkniętych oraz zbiorników. Trawienie pastą przeprowadza się ręcznie na powierzchni spawów.
Po przeprowadzeniu trawienia niezbędne jest dokładne zmycie kwasów z powierzchni obrabianego materiału, ponieważ może powodować ciągły proces trawienia, który spowoduje uszkodzenie spawów.
Pasywacja jest procesem przejścia stali w stan pasywny. Powłoka ochronna zostaje utworzona poprzez natryskiwanie lub kąpiel w kwasie azotowym, która tworzy szczelną warstwę. Zapobiega ona dalszemu utlenianiu metalu, która będzie powodowała korozję stali szlachetnej. Proces pasywacji przeprowadza się po trawieniu stali nierdzewnej.

Do góry