fbpx

Zespół pomp do zasilania instalacji hydrantowych jako wyrób budowlany znakowany znakiem B

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym nakazuje, aby zespoły pompowe (tzw. zestawy hydroforowe) zasilające instalacje hydrantowe i bytowo-hydrantowe od dnia 01.07.2022 posiadały krajową ocenę techniczną, certyfikat stałości właściwości użytkowych i były oznaczone znakiem B.
Zespoły pomp pożarowych typu ZH-CRFF są przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych mgłowych, sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz instalacjach hydrantowych i dualnych instalacjach bytowo-hydrantowych. Zespoły pomp pożarowych ZH-CRFF otrzymały pozytywną ocenę właściwości użytkowych i posiadają Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB, Świadectwo Dopuszczenia CNBOP urządzenia sterującego i sygnalizującego typu ZHWF oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU).

Budowa zespołu pomp pożarowych ZH-CRFF

Obejście testujące OT (układ pomiarowy) – obowiązkowe wyposażenie zespołu pomp pożarowych

Zadaniem obejścia testującego jest okresowa kontrola parametrów pracy, każdej z pomp w zespole. Obejście montowane jest poza główną linią przepływu wody. W skład obejścia testującego wchodzą: zawór odcinający, manometr, przepływomierz elektromagnetyczny i zawór regulacyjny. Każdy zespół pomp pożarowych powinien być wyposażony w dedykowany układ pomiarowy. Dostępne wielkości obejść testujących od DN40 do DN80. Obejścia testujące OT są w pełni zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, otrzymały pozytywną ocenę właściwości użytkowych i jako integralna część zespołu pomp pożarowych posiadają Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB
Zawór pierwszeństwa RST – obowiązkowe wyposażenie zespołu pomp pożarowych, który podnosi ciśnienie w dualnej instalacji bytowo-hydrantowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zadaniem zaworu pierwszeństwa RST jest odseparowanie instalacji bytowej od instalacji przeciwpożarowej w przypadku pożarowego trybu pracy zespołu pomp oraz powiadomienie o ewentualnym braku spełnienia tej funkcji. Zawór pierwszeństwa RST odcięcia instalacji bytowej stanowi integralny element zespołu pomp, w przypadku gdy ma on podnosić ciśnienie w dualnej instalacji bytowo-hydrantowej. Dostępne wielkości zaworów pierwszeństwa od DN32/40 do DN100.Zawory pierwszeństwa RST otrzymały pozytywną ocenę właściwości użytkowych i jako integralną część zespołu pomp pożarowych posiadają Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB

Cechy zespołu pomp pożarowych ZH-CRFF

Pompy• zastosowanie pionowych, wielostopniowych pomp odśrodkowych pozwala na ich swobodny dobór pod kątem wydajności (Q) i wysokości podnoszenia (H) • wykonanie wirników, pierścieni i elementów stykających się z tłoczoną cieczą takich jak wał, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na korozję • kasetowe uszczelnienie wału umożliwia jego wymianę bez demontażu pompy • posiadają aprobatę VdS
Centrala sterująca i sygnalizująca ZH-WF• wyposażona w niezawodny sterownik PLC z funkcją trybu pożarowego i dodatkowymi funkcjami do sterowania zaworem pierwszeństwa RST • posiada łatwy w obsłudze kolorowy panel 4,3” z odczytem parametrów i menu w języku polskim • doposażona w modem GSM/GPRS powiadamia użytkownika na telefon komórkowy lub do systemu SyDiaNet2 SCADA o pracy zestawu w trybie pożarowym i stanach awaryjnych urządzenia • uzyskuje najwyższą precyzję regulacji dzięki zastosowaniu do sterowania każdą pompą przetwornic częstotliwości z funkcją Fire Mode • w przypadku awarii sterownika umożliwia ręczne uruchomienie każdej z pomp w trybie pożarowym za pomocą pokręteł „A/0/R” • umożliwia testowanie pomp pojedynczo lub wszystkich w zespole pomp jednocześnie • posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB
Armatura odcinająca i zwrotna• każda pompa wyposażona w zawory odcinające i zwrotne wykonane z materiałów odpornych na korozję i o dużej wytrzymałości mechanicznej
Pomiar ciśnienia• po stronie tłocznej niezawodny odczyt ciśnienia dzięki zastosowaniu trzech przetworników ciśnienia z systemem analizy i sygnalizacją awarii
Sygnalizacja przepływu• automatyczne uruchomienie zestawu pompowego w tryb pożarowy dzięki zewnętrznemu sygnałowi z czujnika przepływu
Sygnalizacja suchobiegu• po stronie ssawnej czujnik ciśnienia zabezpieczający pompy przed pracą na sucho (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu) • w przypadku zasilania ze zbiornika pływakowy sygnalizator poziomu wody wyłączający pompy przy niskim poziomie lustra wody (w trybie pożarowym tylko jako sygnalizacja stanu)
Układ chłodzenia przepływu minimalnego• zapobiega przegrzaniu się pomp w przypadku pracy zespołu w trybie pożarowym, przy braku przepływu w instalacji pożarowej • wyposażony w dedykowany elektrozawór, który otwiera się tylko w przypadku braku przepływu w instalacji pożarowej • iglicowe zawory regulacyjne wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają precyzyjne ustawienie wydajności odprowadzanej wody
Odporność na korozję• konstrukcja i kolektory wykonane ze stali nierdzewnej • redukcja połączeń spawanych dzięki zastosowania metody kształtowania szyjek • elementy montażowe, śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku A2
Obejście testujące OT• wyposażone w zawór odcinający, manometr, przepływomierz elektromagnetyczny i zawór regulacyjny umożliwia okresową kontrolę parametrów pracy, z osobna każdej pompy w zespole lub wszystkich pomp jednocześnie • jako integralna część zespołu pomp pożarowych posiada Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB
Zawór pierwszeństwa RST• przepustnica z napędem elektrycznym, sterowana z centrali sterującej i sygnalizującej odseparowuje instalację bytową od instalacji przeciwpożarowej w przypadku pracy pomp w trybie pożarowym • jako integralna część zespołu pomp pożarowych posiada Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB

Kompaktowe rozwiązanie – wielkie możliwości

Zespół pomp pożarowych to kompaktowe urządzenie. Zwarta zabudowa minimalizuje powierzchnię zajmowaną przez urządzenie i ułatwia transport. Zestaw ZH-CRFF jest kompletnym urządzeniem pompowym z konstrukcją wsporczą, kolektorami, armaturą, centralą sterującą zamontowanymi na wspólnej ramie. Na budowie, do wykonania pozostają tylko przyłącza rurociągu dopływowego i ciśnieniowego oraz podłączenie do centrali sterującej zasilania elektrycznego.

Podstawowe dane techniczne

Pompowane mediumWoda o temperaturze od 3°C do 50°C bez zanieczyszczeń stałych i/lub agresywnych chemicznie
Wydajność nominalnado 93,6 m³/h
Maksymalne ciśnienie pracydo 16 bar
Liczba pomp1 do 4 szt.
Moc każdego z silników0,75 kW do 11,0 kW
Zakres prędkości obrotowej do 2950 obr/min.
Średnice kolektorówDN32 do DN125
Stopień ochronyIP54
UpConsult our adviser