fbpx

Dane teleadresowe serwisu

Centrala: Instalcompact-service Sp. z o.o.
ul. Nad Strumykiem 6
62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon dyżurny: 601 911 035 lub 61 816 40 17 (do 15:00)

Oddziały serwisu:Punkty serwisowe:
Katowice: Tel. 601 911 047, Tel. 601 911 048Gdańsk: Tel. 601 911 052
Wrocław: Tel. 601 911 050Kraków: Tel. 601 383 851
Warszawa: Tel. 601 911 045, Tel. 601 911 046, Tel. 601 911 054Radom: Tel. 601 064 547
Zamość: Tel. 601 911 053Konin: Tel. 693 392 445
Koszalin: Tel. 601 911 051Białystok: Tel. 501 647 273

Zgłaszanie awarii

Zgłoszenia awarii każdorazowo należy dokonać w formie pisemnej

Prawidłowo spisane zgłoszenie awarii powinno zawierać:

 • numer umowy;
 • rodzaj i numer fabryczny urządzenia;
 • datę rozruchu urządzenia;
 • opis usterki/awarii;
 • dane kontaktowe podmiotu/osoby zgłaszającej awarię.

Wymagane szczegółowe informacje nt. urządzenia można znaleźć w dostarczanych z urządzeniem dokumentach (w szczególności DTR i karcie gwarancyjnej). Są one niezbędne dla prawidłowej identyfikacji urządzenia. Po złożeniu zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych zostanie przesłane do Państwa drogą zwrotną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Okres ten może być dłuższy dla zawiadomień składanych listownie.

Formularz reklamacyjny

Awaria po gwarancji

Wszystkie naprawy po upływie gwarancji są realizowane odpłatnie przez Autoryzowany Serwis.

Warunki realizacji odpłatnej naprawy uzgadniane są każdorazowo z Autoryzowanym Serwisem po zgłoszeniu awarii.

Zgłoszenie awarii można dokonać pisemnie bądź telefonicznie w centrali Autoryzowanego Serwisu tj. firmy Instalcompact-Service.

Prawidłowo spisane zgłoszenie awarii powinno zawierać:

 • numer umowy sprzedaży,
 • rodzaj urządzenia,
 • numer fabryczny urządzenia,
 • krótki opisu zaobserwowanych objawów awarii,
 • dane kontaktowe podmiotu/osoby zgłaszającej awarię.

Zgłoś awarię dzwoniąc pod numer dyżurny: +48 601 911 035

Udzielenie gwarancji

Szczegółowe warunki udzielenia gwarancji każdorazowo podlegają ustaleniom na drodze negocjacji warunków umowy.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

 • zapewnienie warunków otoczenia dla eksploatowanego urządzenia zgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR);
 • ścisłe przestrzeganie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej;
 • używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Udzielona gwarancja nie obejmuje:

 • elementów urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu wynikającego z prawidłowego użytkowania urządzenia w szczególności: akumulatory i baterie, świece zapłonowe, filtry paliwa i oleju, paski klinowe, żarówki i bezpieczniki, itp.
 • uszkodzeń powstałych na skutek:
  • Kradzieży, włamania, pożaru, powodzi, czynników agresywnych i żrących,
  • Używania niewłaściwych paliw, olejów, smarów, i innych materiałów eksploatacyjnych nie przewidzianych w DTR,
  • Wyładowań atmosferycznych i przepięć niezawinionych przez producenta,
  • Zasilania urządzenia z sieci energetycznej lub innego źródła energii, niespełniającego wymagań zawartych w DTR, a w szczególności określonych w przepisach prawnych,
  • Montażu urządzeń dodatkowych (nie dotyczy urządzeń montowanych przez Instalcompact lub Autoryzowany Serwis),
  • Zastosowania urządzenia do pompowania medium, którego właściwości odbiegają od cech opisanych w DTR, a w szczególności określonych we właściwych przepisach prawnych.

Czas trwania gwarancji

Gwarancja na nasze urządzenia może wynosić, na specjalnych warunkach, nawet 36 miesięcy. Czas trwania gwarancji określony jest w umowie.

Do góry