fbpx

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek

Cel Projektu:

Budowa automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wyposażonej w Oczyszczalnię Wód Popłucznych o następujących parametrach:

  • wydajność max. ujęcia i stacji uzdatniania wody Q=72 m3/h,
  • wydajność maksymalna układu dystrybucji wody w sieć Q=110m3/h,
  • dwustopniowy proces filtracji wody (I stopień odżelazianie II stopień odmanganianie),
  • ilość odpadowych wód technologicznych 0%.
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek

Opis zastosowanych rozwiązań technicznych:

Wybudowana od podstaw przez firmę Instalcompact i przekazana użytkownikowi w czerwcu 2018 roku Stacja Uzdatniania Wody w Cekcynku jest nowoczesnym, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska obiektem, wykonanym w standardzie SUW-IC. Stacja została wyposażona w całkowicie automatyczną oczyszczalnię wód popłucznych OWP-IC, dzięki czemu 100% wód zużytych do płukania filtrów zawracanych jest po dokładnym oczyszczeniu i dezynfekcji z powrotem do układu technologicznego. Wysoką jakość wody zapewnia dwustopniowy proces filtracji. Nad całością procesu czuwa całkowicie automatyczny układ kontroli i regulacji. Ponieważ stacja jest obiektem bezobsługowym, nadzór nad jego pracą wykonywany jest w sposób zdalny, za pomocą systemu monitoringu i wizualizacji zlokalizowanym w siedzibie eksploatatora. Nad bezpieczeństwem terrorystycznym obiektu czuwa system kamer oraz rozbudowany system alarmowy.

Do góry