fbpx

Stacja Uzdatniania Wody w Mikołajkach

Cel projektu:

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach miała na celu zapewnienie dobrej jakości wody pitnej dla mieszkańców i podniesienie wydajności ujęcia do wartości Qhmax = 200m3/h.

Na podstawie analizy wody surowej, wizji lokalnej oraz informacji o dotychczas stosowanych procesach uzdatniania zaprojektowano technologię poprawy jakości wody polegającą na dwustopniowej filtracji przez złoże wielowarstwowe oraz dezynfekcji wody przy pomocy podchlorynu sodu i promieni UV.

Stacja Uzdatniania Wody w Mikołajkach
SUW Mikolajki

Zastosowane rozwiązania

Prace obejmowały budowę zbiorników wody z sieciami między obiektowymi, budowę nowego budynku technologicznego; dobór, produkcję i montaż nowych urządzeń technologicznych, m.in. aeratorów ciśnieniowych, filtrów, zestawu hydroforowego, pompy płuczącej, dmuchawy, czy sprężarek oraz wykonanie nowego orurowania stacji ze stali nierdzewnej. Pracą wszystkich urządzeń zarządza nowy sterownik PLC, który realizuje przygotowany indywidualny algorytm sterowania, dzięki czemu stacja uzdatniania wody jest całkowicie automatyczna. Wszystkie prace realizacyjne zostały zakończone w 2011 roku. Od tej pory jakość wody dostarczana przez stację uzdatniania wody do mieszkańców spełnia wszystkie wymagane prawem normy co potwierdza skuteczność technologii uzdatniania oferowanych przez Instalcompact.

Do góry