Spawanie stali nierdzewnej

Oferujemy naszym Klientom usługę spawania stali nierdzewnej w rurociągach oraz konstrukcjach. Posiadamy duże doświadczenie przy prefabrykacji rurociągów i trójników. Tam, gdzie spawanie stali kwasoodpornej jest nieuniknione (na przykład przy doczołowych połączeniach dwóch odcinków rur) staramy się wykorzystywać technologię spawania orbitalnego TIG. Wykonywane za pomocą zamkniętych głowic spawalniczych w atmosferze ochronnej argonu spoiny cechują niemal idealna gładkość lica i możliwość kształtowania grani. Dzięki temu spoiny nie wymagają, poza mechanicznym czyszczeniem spoin, żadnych obróbek mechanicznych, a jednocześnie spełniają wysokie standardy technologiczne. Metodami TIG i MIG/MAG spawamy ręcznie dowolne konstrukcje ze stali nierdzewnej. Konstrukcje te mają szerokie zastosowanie ze względu na swoją wytrzymałość, odporność na zanieczyszczenia, środki chemiczne, czy warunki atmosferyczne. Gwarantowana przez nas jakość wykonania jest zgodna z najwyższymi standardami.

Prace spawalnicze wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami jakościowymi i środowiskowymi. Pracujemy w oparciu o systemy:
- Jakości w spawalnictwie EN ISO 3834 – 2,
- Jakości ISO 9001,
- Personelu nadzorującego zgodnie z PN-EN ISO 17431,
- Spawaczy spełniających normę PN-EN ISO 14732,
- Poziomu jakości spoin wg PN-EN 5817,
- Technologia spawania WPQR zgodną z PN-EN 15614.

Na życzenie klienta mamy również możliwość wykonywanie badań niszczących i nieniszczących – 100% złączy poddawane jest kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637. Posiadamy aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg PN-EN ISO 9712.

 

Do góry