fbpx

Spawanie stali nierdzewnej

Oferujemy naszym Klientom usługę spawania stali nierdzewnej w rurociągach oraz konstrukcjach. Posiadamy duże doświadczenie przy prefabrykacji rurociągów i trójników. Tam, gdzie spawanie stali kwasoodpornej jest nieuniknione (na przykład przy doczołowych połączeniach dwóch odcinków rur) staramy się wykorzystywać technologię spawania orbitalnego TIG. Wykonywane za pomocą zamkniętych głowic spawalniczych w atmosferze ochronnej argonu spoiny cechują niemal idealna gładkość lica i możliwość kształtowania grani. Dzięki temu spoiny nie wymagają, poza mechanicznym czyszczeniem spoin, żadnych obróbek mechanicznych, a jednocześnie spełniają wysokie standardy technologiczne. Metodami TIG i MIG/MAG spawamy ręcznie dowolne konstrukcje ze stali nierdzewnej. Konstrukcje te mają szerokie zastosowanie ze względu na swoją wytrzymałość, odporność na zanieczyszczenia, środki chemiczne, czy warunki atmosferyczne. Gwarantowana przez nas jakość wykonania jest zgodna z najwyższymi standardami.

Spawanie stali nierdzewnej
stal nierdzewna

Prace spawalnicze wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami jakościowymi i środowiskowymi. Pracujemy w oparciu o systemy:

 • Jakości w spawalnictwie EN ISO 3834 – 2,
 • Jakości ISO 9001,
 • Personelu nadzorującego zgodnie z PN-EN ISO 17431,
 • Spawaczy spełniających normę PN-EN ISO 14732,
 • Poziomu jakości spoin wg PN-EN 5817,
 • Technologia spawania WPQR zgodną z PN-EN 15614.

Na życzenie klienta mamy również możliwość wykonywanie badań niszczących i nieniszczących – 100% złączy poddawane jest kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637. Posiadamy aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg PN-EN ISO 9712.

Spawanie stali nierdzewnej

Spawanie jest metodą łączenia ze sobą materiałów. Polega na nadtopieniu brzegów łączonych materiałów, a następnie krystalizacji i utworzenia tzw. spoiny. Spawanie stali nierdzewnych można przeprowadzić za pomocą kilku metod np.:

 • TIG
 • Spawanie łukiem plazmowym
 • MIG
 • MAG

W firmie Instalcompact najczęściej stosowany metodami spawania stali nierdzewnej są metody TIG i MIG.
Metoda TIG jest metodą spawania łukowego elektrodą wolframową. Stal nierdzewna jest topiona za pomocą energii dostarczonej przez łuk elektryczny powstały między stalą, a elektrodą wolframową. Proces spawania przebiega w atmosferze gazu obojętnego. Stal nierdzewna spawa się prądem stałym o biegunowości ujemnej. Dzięki takiemu przepływie prądu zwiększa się czas eksploatacji elektrody, ponieważ strumień elektronów uderza w spawany materiał. Gaz obojętny biorący udział w procesie umożliwia utrzymanie stabilnego łuku elektrycznego. Innymi zaletami zastosowanej metody spawania stali nierdzewnej jest:

 • skoncentrowane źródło ciepła powodujące powstanie wąskiej strefy stopienia,
 • stabilny łuk i niewielkie jeziorko spawalnicze,
 • doskonała jakość metalurgiczna umożliwiająca kontrolę spoiny we wszystkich pozycjach spawania.

Metoda MIG jest również metodą spawania łukowego. Główna różnica od metody TIG podczas spawania stali nierdzewnej jest zużywająca się elektroda, a łuk jarzy się w osłonie gazu obojętnego pomiędzy topliwym drutem spawalniczym a elementem spawanym. Metoda ta charakteryzuje się:

 • Zastosowaniem dużej gęstości prądu,
 • Automatycznym podawaniem drutu ze szpuli, ze względu na szybkie topienie,
 • Stale nierdzewne spawa się zawsze prądem stałym przy biegunowości dodatniej

Złącza po wykonanej operacji należy oczyścić z różnej gamy olejów smarów i tlenków. Firma Instalcompact stosuje 2 metody obróbki: mechaniczne i chemiczne. Czyszczenie mechaniczne przeprowadza się za pomocą szczotki drucianej bez zawartości węgla w celu uniknięcia korozji. Innym sposobem obróbki stali nierdzewnej jest trawienie i pasywacja stali.

Prefabrykacja rurociągów

Firma Instalcompact zajmuję się również prefabrykacją rurociągów w okolicach Poznania. Począwszy od projektowania przez wykonanie na hali po montaż. Specjalizujemy się w produkcji kolektorów, trójników redukcyjnych oraz rozdzielaczy wodnych. Kolektory ze stali nierdzewnej są produkowane u nas od podstaw zaczynając od docięcia rury następnie wykonujemy szyjki i wyoblamy kołnierze zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku technicznym. Nasze kolektory mają zastosowanie w:

 • instalacjach wodnych
 • instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacjach pożarowych
 • instalacjach wody bytowej
 • instalacjach budowlanych

Wykonujemy kolektory kanalizacyjne, kolektory tłoczne i kolektory ssawne standardowe bądź indywidualne na życzenie klienta. Nasze kolektory i kształtki wykonywane są ze stali kwasoodpornej i stali odpornej na korozję.

Do góry