fbpx

Technologie biogazowe

Ogrzewanie biogazowe

Jako inżynierowie projektujemy i konstruujemy rozwiązania, które mają przynieść naszym Klientom pożądane efekty. Najlepsze pomysły przychodzą z natury. By odnieść sukces wystarczy je przełożyć na język nowoczesnych technologii – jesteśmy w tym specjalistami. Mamy długoletnie doświadczenie w produkcji urządzeń na wymagające, często agresywne medium.

Ekologiczna energia

Biogazownie rolnicze to najlepszy sposób na produkcję ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych, bez emisji dwutlenku – za to, z zastosowaniem substratów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Produkcja prądu i ciepła w typowej biogazowi polega na poddaniu substratów naturalnym procesom fermentacji beztlenowej. Dobrze zaprojektowane komory fermentacyjne zapewniają idealne warunki dla bakterii metanowych.

Ekologiczna energia

Sposób działania

Przetworzenie substratów takich jako kiszonka kukurydziana, czy świńska gnojownica, wymaga czasu, ale przede wszystkim – trwałych urządzeń. Wszystkie elementy instalacji – pompownie, mieszadła, czy instalacje grzewcze, muszą zostać, dobrane przez najlepszych technologów i wykonane wg wysokich standardów produkcji. Właśnie tak działamy w Instalcompact.

Technologia biogazowa
Pozyskiwanie naturalnej energii

Pozyskiwanie naturalnej energii – czysty zysk!

Zanim materia organiczna zawarta w substratach przekształci się w biogaz, przez dość długi czas przebywa w komorze fermentacyjnej, gdzie ulega naturalnym procesom biochemicznym. W wyniku reakcji powstaje biogaz, który unosi się ponad zwierciadło substratu. Magazynowany jest on pod kopułą membranowego dachu, a następnie przetworzony zostaje przez agregat kogeneracyjny na energię elektryczną i cieplną. Tylko niewielka część wytworzonej w ten sposób energii wykorzystywana jest do zasilania biogazowni – około 75% może zostać użyte na potrzeby gospodarstwa rolnego, albo odsprzedane!

Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze

Bakterie odpowiedzialne za proces fermentacji mają swoje potrzeby i wymagania, przede wszystkim dotyczące właściwej temperatury i pH wsadu. Zapewnienie im odpowiednich warunków jest istotą produkcji biogazu. Dobrze wykonane ogrzewanie komór fermentacyjnych zapewnia nieprzerwana pracę zadowolonych bakterii metanowych. Nasze doświadczenie w obróbce plastycznej stali nierdzewnej, pozwala nam na produkcję niezawodnych instalacji grzewczych do biogazowni.

Pompownie substratu

Pompownie substratu– skomplikowane projekty, prostota wykonania

W zależności od koncepcji projektanta, czy technologa, pompownie substratu mogą przybrać różny – mniej lub bardziej skomplikowany kształt. Tłoczeniem medium między dwoma zbiornikami może zajmować się nieskomplikowana pompownia, ale może to być również bardziej złożony układ: pompownia transportująca medium do wszystkich zbiorników i we wszystkich kierunkach. Niezależnie od poziomu trudności projektu potrafimy znaleźć najlepsze rozwiązania. Tworzymy pompownie z ogromnym powodzeniem od niemal 20 lat.

Pompownie substratu

Sterowanie emsydia®

Sterownik

To oczywiste, że skomplikowane urządzenia wymagają precyzyjnego systemu sterowania. Nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania pozwala na opracowanie kompleksowej aplikacji do zarządzania biogazownią. System oparty na sterownikach emsydia® lub urządzeniach innych producentów, a także produkowanych przez nas szafach sterowniczych, zapewnia komfortową obsługę całej biogazowi – im wyższy stopień automatyzacji procesu tym większa gwarancja stabilności procesu i bezpieczeństwo pracy (minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii, monitoring parametrów, itp.)

Wystarczy dobry algorytm – resztą zajmiemy się my

Dostarczony przez projektantów biogazowni, dobrze napisany, algorytm optymalizuje pracę biogazowi, zwiększa jej wydajność i wymusza jej prawidłowe działanie. Umożliwia stworzenie oprogramowania, dzięki któremu na bieżąco możemy kontrolować m.in.:

 • ilość substratów wprowadzanych do komór fermentacji
 • przepływ substratu (wagi, przepływomierze)
 • ciśnienie w instalacji
 • poziomy napełnienia zbiorników
 • temperatura i pH w komorach fermentacji
 • ciśnienie biogazu w zbiorniku i przewodach
 • ilość i skład biogazu
 • przepływ biogazu
 • sterowanie wydatkami pomp
 • otwieranie i zamykanie zasuw (zsynchronizowane z włączaniem i wyłączaniem pomp)
 • uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń

Oferta

Systemy ogrzewania komór fermentacyjnychWykonane ze stali nierdzewnej pierścienie grzejne wewnątrz komór fermentacyjnych wraz z kolektorami zbiorczymi zapewniają stałą temperaturę wewnątrz zbiornika, a co za tym idzie stabilny proces fermentacji.
Rozdzielacze ciepłaCiepło powstające w wyniku chłodzenia silnika i odzyskane ze spalin może zostać wykorzystane do procesów technologicznych i na cele gospodarcze. Wprost z wymiennika ciepła trafia do rozdzielacza a stamtąd systemem rurociągów kierowane jest do odpowiednich komór fermentacyjnych i zgodnie z projektem do pozostałych jego odbiorców.
Pompownie substratuSystematyczne karmienie komór fermentacyjnych świeżym wsadem gwarantuje regularną produkcję biogazu.
Elementy ze stali nierdzewnejW typowej biogazowni ze względu na środowisko pracy wiele elementów wykonanych być musi ze stali nierdzewnej. (Od najmniejszych uchwytów czy podpór po całe rurociągi – Głównie w obrębie kogeneratora i punktu uzdatniania biogazu.) Więcej o naszych możliwościach obróbki stali nierdzewnej znajdziesz tu.
SerwisWspółpracujemy z firmą Instalcompact – service, dzięki czemu zapewniamy stały serwis naszych instalacji.
Do górySkonsultuj się z naszym doradcą