fbpx

SyDiaNet®

Urządzenia produkowane przez Instalcompact można znaleźć w niemal każdej polskiej gminie. Ich coraz większa liczba sprawia, że niezbędny staje się globalny system zarządzania. SyDiaNet® pozwala na zarządzanie siecią pompowni ścieków, zestawów hydroforowych, stacji uzdatniania wody oraz wszystkimi innymi urządzeniami z naszej oferty nawet, jeśli są one rozproszone na dużym obszarze. Można go zastosować również do zarządzania urządzeniami innych producentów.

SyDiaNet instalcompact

Wczesna diagnostyka obniża koszty eksploatacji

SyDiaNet® pozwala nie tylko na zaawansowane zarządzanie siecią urządzeń, ale również na diagnostykę pracy. System powiadamia o występujących awariach, ale przede wszystkim ostrzega przed możliwością ich wystąpienia. Dzięki profilaktyce i szybkiemu reagowaniu na awarie znacznie spada koszt eksploatacji i napraw urządzenia. Nie trzeba również zatrudniać na stałe osoby do nadzoru nad urządzeniem – ciągły podgląd jest możliwy z każdego komputera podłączonego do Internetu, posiadającego przeglądarkę internetową Mozilla Firefox.

Budowa

Schemat

Podstawowe cechy systemu

 • Intuicyjny panel sterowania z mapą, pogrupowanymi urządzeniami, komunikatami alarmowymi i ostrzegawczymi, łatwym przejściem do kart pojedynczych urządzeń
 • Detekcja awarii takich jak: praca na suchobiegu, awarie elektryczne, zakłócenia w komunikacji, włamanie, które są sygnalizowane w przeglądarce internetowej m.in. w na ekranie głównym urządzenia oraz w karcie produktu. Możliwość przesyłania informacji jako wiadomość SMS.
 • Możliwość jednoczesnego dostępu do systemu przez kilku użytkowników z dowolnego miejsca
 • Raporty z pracy urządzenia przechowywane nawet do 24 miesięcy
 • Podwójne zabezpieczenie przed utratą danych dotyczących pracy urządzenia, dzięki współpracy sieciowego systemu serwerowego i sterownika
 • Funkcje zdalnego dostępu do urządzeń, m. in. załączanie/blokowanie pracy pompy, załączanie/blokowanie równoległej pracy pomp
 • Zmiany niektórych nastaw pracy, obserwacja on-line pracy urządzenia.

Funkcje systemu

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy na bieżąco śledzić stan urządzenia. Dane na temat pracy urządzenia są zbierane na serwerach zewnętrznych i analizowane przez moduł diagnostyczny znajdujący się w sterowniku.

System generuje komunikaty w razie awarii oraz raporty na temat pracy urządzenia:

 • całkowita liczba uruchomień pomp;
 • całkowity czas pracy pomp
 • czas pracy i liczba uruchomień pomp w analizowanym okresie
 • minimalny, średni i maksymalny pobór prądu i moc silników pomp
 • czas równoczesnej pracy pomp
 • średnia wydajność pomp
 • dopływ ścieków do pompowni (w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w przepływomierz)

Zaawansowane funkcje

 • wczesna diagnostyka oparta na analizie pobieranych prądów, częstotliwości załączeń pomp, czasu pracy pomp
 • kwalifikacja do przeprowadzenia inspekcji wyprzedzającej awarię przez Centrum Zarządzania Siecią Urządzeń Instalcompact
 • zmiany numerów telefonów, rodzaju wysyłanych komunikatów i ich częstotliwości

Korzyści

Realne korzyści = realne oszczędności

Jako nowoczesny system zarządzania, diagnostyki iw wizualizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych SyDiaNet® sprawia, że eksploatacja urządzeń jest mniej kłopotliwa i mniej kosztochłonna. Każde potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia awarii jest sygnalizowane zanim się wydarzy, dzięki czemu spada prawdopodobieństwo kosztownych napraw. Klienci korzystający z SyDiaNet High – Line+ i SyDiaNet High – Line Premium odnotowują spadek poważnych awarii nawet o 90%, a żywotność pomp wzrosła u nich o około 50%!* Wersja Premium obniża również koszty związane z funkcjonowaniem własnych ekip konserwatorskich, które mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy rocznie!**

*Badanie przeprowadzone na próbie 160 urządzeń w 13 lokalizacjach w 2011 roku.
** O symulację korzyści pytaj swojego Doradcę Technicznego lub Serwisanta.

SyDiaView®

SyDiaView

SyDiaView® jest rozszerzeniem systemu SyDiaNet®, które umożliwia wizualizację stanu urządzenia. Dzięki graficznemu przedstawieniu danych: poprzez animację pracy, a także na wykresach – łatwo stwierdzić, czy dane urządzenie działa poprawnie, czy wymaga interwencji. Wizualizacja SyDiaView® jest dostępna nie tylko dla wszystkich produktów Instalcompact, ale również urządzeń innych producentów.

Do góry