fbpx

Sterowanie

Sterowanie

Urządzenia i systemy technologiczne produkowane przez Instalcompact potrzebują do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji po pierwsze: układu zasilania energetycznej i rozdzielnię sterowniczą, a po drugie: systemu sterowania z indywidualnym oprogramowaniem.

Dzięki tym dwóm elementom możemy maksymalnie wykorzystać istniejące technologie, żeby rozwijać jakość działania infrastruktury technicznej systemów wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, czy biogazowych i nie martwić się o pewność eksploatacji urządzeń.

Rozdzielnie

Rozdzielnie technologiczne Instalcompact mogą być przystosowane do zasilania z agregatu prądotwórczego i wyposażone w ręczny (bądź automatyczny) przełącznik zasilania oraz wtyczkę do podłączenia gniazda. Rozdzielnie są dostosowane do zasilania w układzie TN-S.

Rozdzielnie zasilająco – sterujące dla tłoczni i pompowni ścieków są dostarczane w metalowej obudowie o IP55 z drzwiami wewnętrznymi, na których montujemy sterowniki i aparaturę kontrolno – sterującą.  Dla pozostałych produktów (zestawy hydroforowe i sterowanie stacji uzdatniania wody) dostarczamy rozdzielnie z IP54.

Wielkość szaf sterowniczych zależy od poziomu skomplikowania układu, który kryje się wewnątrz. Dla prostego zestawu hydroforowego rozmiar szafy może wynieść jedyne 600x600mm, a dla skomplikowanej stacji uzdatniania wody nawet 1800x1200mm!

Budowa

Budowa automatyka
 1. Rozłącznik główny lub przełącznik zasilania („SIEĆ – 0 – AGREGAT”) + wtyczka przyłączeniowa dla agregatu
 2. wyłącznik różnicowoprądowy (jeśli jest wymagany)
 3. zabezpieczenia obwodów sterowania
 4. obwody zasilania silników pomp: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem)
 5. układ rozruchowy (w zależności od wybranej opcji):
  • bezpośredni,
  • gwiazda/trójkąt (w tłoczniach i pompowniach ścieków dla mocy >5,5kW, w zestawach hydroforowych i stacjach uzdatniania wody dla mocy >7,5kW),
  • softstart
  • przetwornica częstotliwości
 6. zasilacz 24VDC lub zasilacz buforowy (24VDC) z akumulatorami realizujący podtrzymanie napięcia sterowniczego w przypadku zaniku zasilania energetycznego w sterowaniach wyposażonych w modem GPRS

Podstawowe obwody

 1. Sterownik mikroprocesorowy emsydia® (CPU, wyświetlacz, klawiatura) realizujący algorytm pracy tłoczni. Ste­rownik umożliwia korzystanie z systemu zdalnego zarządzania urządzeniem (SyDiaNet).
 2. Moduł IO emsydia® – moduł wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, umożliwiający kontrolę bieżących stanów i parame­trów pracy urządzenia.
 3. Modem GSM/GPRS (opcja) z obustronną transmisją danych umożliwiający:
  • zdalną zmianę parametrów pracy urządzenia,
  • zapis danych archiwalnych na zewnętrznych serwerach,
  • powiadamianie o awariach,
 4. Kontrola napięcia zasilania, zabezpieczająca przed:
  • pracą silników przy zbyt niskim napięciu,
  • zmianą kolejności faz,
  • pracą przy zbyt dużej asymetrii faz,
 5. Kontrola prądu obciążenia (opcja).
 6. Kontrola zabezpieczeń wewnętrznych silników pomp.
 7. Kontrola włamania (opcja).
Podstawowe obwody

Obwody pomocnicze

 1. obwody zasilania:
  • silnika pompy odwadniającej (max 230V/4A),
  • wentylatora,
  • oświetlenia wewnętrznego komory,
  • oświetlenia zewnętrznego terenu wokół urządzenia (max 230V/4A),
 2. kontrola zalania komory,
 3. oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy,
 4. gniazda 24VAC, 230VAC,
 5. sygnalizator optyczno-akustyczny.
Obwody pomocnicze

Sterowanie

Sterownik

Indywidualnie dobierane dla naszych Klientów urządzenia wymagają również indywidualnego podejścia do opracowania oprogramowania sterującego ich pracą. Mamy kilkanaście lat doświadczenia programowaniu sterowników. Dzięki temu spełniamy nawet najbardziej nietypowe wymagania naszych Klientów.

Urządzenia

Zespół specjalistów – automatyków i programistów dostosowuje algorytmy pracy dla poszczególnych urządzeń Instalcompact. Mogą sprawić, że poziom ścieków w pompowni lub tłoczni będzie utrzymywany na niskim poziomie, ciśnienie za zestawem hydroforowym pozostanie stałe, a procesy filtracji, czy aeracji w stacji uzdatniania wody będą się odbywać pod ścisłym nadzorem. Od ich pracy zależy poprawne działanie produktów Instalcompact.

Szafa sterownicza
Rozdzielnia elektryczna

Obniżona energochłonność urządzeń dzięki automatyce

Użytkownicy naszych urządzeń mają różne potrzeby. Niezależnie od tego, czy będzie to cała gmina, czy mała wspólnota mieszkaniowa – potrafimy dostosować pracę urządzeń do ich wymagań. Nasze rozwiązania w zakresie automatyki po pierwsze obniżają energochłonność urządzenia i skutecznie obniżają koszty jego eksploatacji. Pozwalają też lepiej dostosować dynamikę pracy i wydajności pomp oraz, dzięki kontroli parametrów hydraulicznych i elektrycznych, obserwować zużycie urządzenia, diagnozować stany przedawaryjne i w porę usuwać przyczyny nadchodzącej awarii.

Do góry