fbpx

Pipe collaring

Metal properties allow for relatively easy, and in particular durable cold plastic processing, without a loss of the required stainless steel properties. Thanks to this, the components manufactured by Instalcompact can be used in nearly all branches of industry: chemical, food, pharmaceutical, energy or biotechnology. We use a patented pipe forming technology, which allows for production of high-precision elements. The applied solutions allow for durable change of shape and increase of performance characteristics, such as hardness or durability. We execute branches, tees and flange rebates, avoiding welded connections wherever possible; this allows us to achieve a smoother media flow and reduced flow resistance. Instalcompact uses the T-Drill patent – we execute connections for our technologies and provide services for external customers by means of Tec T-Drill 150 machine.

Wyciąganie szyjek z rur
Wyciąganie szyjek z rur

The greatest advantage of drawing necks is the possibility to use them for execution of butt welds instead of fillet welds in welded pipes. These welds ensure full weld penetration, reduce the risk of occurrence of weld defects and eliminate any irregularities.

Wyciąganie szyjek z rur

Wyciąganie szyjek należy do obróbki plastycznej, która ma na celu uzyskanie rur z odgałęzieniami. Polega na wyfrezowaniu za pomocą frezu palcowego elipsy w rurze, a następnie umieszczeniu palca formującego w otworze i wyciągnięciu szyjki. W ostatniej fazie operacji szyjka jest planowana aby uzyskać równą wysokość wszystkich odgałęzień. Maksymalna średnica wyciąganej szyjki to 168,3 mm. Dużą zaletą technologii jest możliwość regulacji średnicy szyjki.
W poniższej tabeli przedstawiono minimalną odległość osi szyjki od końca rury dla typoszeregu ISO. Spisane odległości zapewniają brak kolizji z maszyną.

Rura [mm]21,326,933,742,448,360,376,188,9114,3139,7168,3
60,3110110110120120120xxxxx
76,1110110110120120120120xxxx
88,9110110110120120120120120xxx
114,3110110110120120120120120130xx
139,7110110110120120120120120130140x
168,3130130130130130130130130140150155
219,1130130130130130130130130140150155
273,0xxxx130130130130140150155
323,9xxxx130130130130140150155
355,6xxxx130130130130140150155
406,4xxxx130130130130140150155
508,0xxxx130130130130140150155
Up