fbpx

Strategia zarządzania

Jakość to dla nas „stopień zbliżenia się do doskonałości, przydatność do użytku, spełnienie oczekiwań, zgodność z wymaganiami, wykonanie poprawnie za pierwszym razem”

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Strategię w zakresie zarządzania przez jakość znajdziecie Państwo w Polityce zintegrowanego systemu zarządzania (PDF).

Normy ISO 9001 i ISO 14001

System zarządzania przez jakość stosowany w Instalcompact uwzględnia wymagania ISO 9001 oraz ISO 14001

TUV ISO

System 5S

Bezpieczeństwo i higiena pracy są najważniejsze

Bezpieczeństwo naszych pracowników i zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy realizujemy poprzez:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy i obniżanie ich liczby;
 • zapobieganie chorobom zawodowym;
 • szkoląc pracowników i podnosząc ich świadomość zagrożeń;
 • respektując  wymagania prawne;
 • prowadząc działania doskonalące w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ekologia

Jesteśmy świadomi negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko naturalne i zobowiązujemy się do systematycznych działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości poprzez:

 • wytwarzanie wyrobów sprzyjających ochronie środowiska;
 • obniżanie ilości wytwarzanych odpadów;
 • obniżanie zużycia nośników energii;
 • stałe rozwijanie świadomości pracowników poprzez szkolenia;
 • respektowanie wszystkich wymagań prawnych w dziedzinie środowiska;
 • współpraca z właściwymi instytucjami w celu doskonalenia działań na rzecz środowiska;

Doskonalenie – Patenty

L.p.Nazwa polskaNazwa angielskaNr. zgłoszeniaData publikacjiNr prawa wyłącznego
1WłazAccess openingP.35947302-04-2003PAT.204859
2Przepompownia zbiornikowa, zwłaszcza do ściekówIntermediate tank pumping stadion, particularly for sewageP.35341015-04-2002PAT.200898
3.Zespół napędu ręcznego zawieradła Closing komponent manual operations unitP.35341115-04-2002PAT.200366
4. Sposób sterowania urządzeń pompowych i systemów technologicznych oraz układ sterowania urządzeń pompowych i systemów technologicznychMethod of control of pumping equipment and technological systems and control system of pumping equipment and technological systemsP.39566515-07-2011Oczekuje na badanie

Standaryzacja

…standaryzacja jest integralną częścią procesu zapewnienia jakości, a bez standardów nie sposób zbudować wiarygodny system jakości

Masaaki Imai, założyciel KAIZEN Institute

W Instalcompact korzystamy ze standaryzacji, która usprawnia naszą pracę. Jest to możliwe, dzięki wprowadzonym i utrzymywanym przez nas standardom, które:

 • prezentują najlepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania pracy
 • stanowią najlepszą metodę zachowania wiedzy i fachowości
 • stanowią kryterium pomiaru pracy
 • pokazują związek pomiędzy przyczyną a efektem
 • dają podstawę utrzymania poziomu i doskonalenia
 • są obiektywne, proste, wyraźne
 • stanowią podstawę szkoleń
 • są podstawą kontroli i diagnozy
 • są środkiem do zapobiegania błędom i minimalizacji zmienności
Do góry