fbpx

Szacuje się, że w Polsce około 20% wody pitnej, którą dostawcy wtłaczają do sieci, jest marnowane w wyniku wycieków.

Możliwe jest ograniczenie ilości traconej w ten sposób wody oraz obniżenie zużycia energii, poprzez zastosowanie inteligentnego systemu zarzadzania ciśnieniem. System ten opiera się na informacjach o ciśnieniu i wydajności wody w punkcie pompowania oraz na otrzymywanych w czasie rzeczywistym pomiarach ciśnienia panującego w krytycznych punktach sieci wodociągowej. Na podstawie powyższych danych system steruje ciśnieniem tak, aby je optymalnie dostosowywać do warunków panujących w sieci.

W uproszczeniu system automatycznie dostosowuje ciśnienie w punkcie pompowania do aktualnych warunków panujących w sieci wodociągowej, bazując na zdefiniowanej przez użytkownika tabeli ciśnień oczekiwanych.

Rys. 1 Tabela ciśnień oczekiwanych.

W poniższej tabeli podano informacje o potencjalnych oszczędnościach związanych z ilością traconej wody przez jedną nieszczelność o średnicy 5mm, przy obniżeniu ciśnienia z 4,7 bar do 3,5 bar.

 

Ciśnienie tłoczeniaStraty godzinoweStraty rocznePotencjalne oszczędnościPotencjalne oszczędności
[bar][m3/h][m3][m3][%]
4,71,2110612
4,51,18103212912,7%
4,31,14100225905,6%
4,11,1197148988,5%
3,91,079395121711,5%
3,71,039065154714,6%
3,51,008723188917,8%

Rys. 2 Potencjalne oszczędności ilości traconej wody po zastosowaniu systemu zarządzania ciśnieniem

 

Rys. 3 Mapa systemu inteligentnego zarządzania ciśnieniem ZKC + LKC produkcji Instalcompact sp. z o.o.

 

Rys. 4 Pompownia wody produkcji Instalcompact sp. z o.o. o wydajności ponad 600m3/h wyposażona w systemy redukcji strat wody. Na drugim planie widoczna Oczyszczalnia Wód Popłucznych.

Do góry