fbpx

Pakiet „Technologia Przeciwko Suszy”.

Niedobory wody i susza ponownie atakują Polskę! Występowanie coraz dłuższych okresów bezopadowych w połączeniu ze zmianą charakteru opadów, na krótkotrwałe o dużej intensywności sprawiają, że większość regionów kraju w coraz większym stopniu staje się dotknięta tym niekorzystnym zjawiskiem. Konsekwencją długotrwałej suszy atmosferycznej staje się susza hydrologiczna i hydrogeologiczna powodująca zmniejszenie zasobów wód powierzchniowych i obniżenie luster wód głębinowych.

Już teraz wiele zakładów komunalnych oraz przedsiębiorców eksploatujących Stacje Uzdatniania Wody boryka się z obniżeniem wydajności lub pogorszeniem jakości poszczególnych ujęć wodnych.

Rozwój techniki sprawia jednak, że nie jesteśmy bezradni wobec ogromnego zagrożenia jakie niesie ze sobą zjawisko suszy. Instalcompact sp. z o.o., starając się wesprzeć swoich klientów w walce ze skutkami suszy, oferuje nowoczesne rozwiązania pozwalające na redukcję strat wody oraz pozyskanie wody ze źródeł uważanych dotychczas za nieprzydatne do eksploatacji.

Do góry