Ultrafiltracja

Stosowanie urządzeń opartych o membrany ultrafiltracyjne, pozwala na uzdatnianie wody podziemnej lub powierzchniowej i umożliwia usunięcie:

  • zawiesin, koloidów np. (filtracja wody po koagulacji),
  • żelaza i manganu po wcześniejszym utlenianiu,
  • filtracja wód powierzchniowych (po wcześniejszej koagulacji),
  • bakterii i wirusów w tym Escherichia coli, czerwonki, cholery, duru brzusznego, a także koronawirusów.

 

 

Rys 1. Stacja uzdatniania wód powierzchniowych metodą ultrafiltracji produkcji  Instalcompact sp. z o.o.

Nanofiltracja

Stosowanie urządzeń opartych o membrany nanofiltracyjne pozwala na usuwanie z wody twardości (zmiękczanie) bądź usuwanie związków niepożądanych np. siarczanów. Technologia ta jest doskonałą alternatywą dla stosowanych obecnie technik jonowymiennych. W odróżnieniu od nich jest obojętna dla środowiska i nie generuje odpadu w postaci wody wysoko zasolonej będącej produktem ubocznym regeneracji żywic jonowymiennych.

 

Rys 1. Urządzenie produkcji Instalcompact sp. z o.o. wykorzystujące membrany do nanofiltracji przygotowane do wysyłki do klienta.

 

Odwrócona osmoza

Stosowanie urządzeń opartych o membrany do odwróconej osmozy pozwala na usuwanie:

  • zasolenia wody (jony chlorkowe Cl ),
  • azotanów ( jony NO3),
  • jonów amonowych (NH4+),
  • wyselekcjonowanych związków organicznych.

Problem obecności nadmiernych ilości chlorków w ujęciach wodnych dotyka nie tylko wodociągów znajdujących się w strefie nadmorskiej, ale również i w głębi kraju w strefach oddziaływania szkód związanych z działalnością kopalni odkrywkowych. Metoda wykorzystująca zjawisko odwróconej osmozy jest obecnie najtańszym i najszybszym sposobem odsalania wody.

 

Rys 1. Urządzenie produkcji Instalcompact sp. z o.o. wykorzystujące membrany do odwróconej osmozy przygotowane do wysyłki do klienta.

 

 

 

Do góry