fbpx

Ultrafiltracja

Stosowanie urządzeń opartych o zaawansowane techniki membranowe (stacje membranowe), zawierające np. membrany ultrafiltracyjne, pozwala na uzdatnianie wody podziemnej lub powierzchniowej i umożliwia:

  • usuwanie zawiesin, koloidów np. (filtracja wody po koagulacji),
  • usuwanie żelaza i manganu po wcześniejszym utlenianiu,
  • usuwanie zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (po wcześniejszej koagulacji),
  • usuwanie bakterii i wirusów w tym Escherichia coli, czerwonki, cholery, duru brzusznego, a także koronawirusów.

 

 

Rys 1. Stacja uzdatniania wód powierzchniowych metodą ultrafiltracji produkcji  Instalcompact sp. z o.o.

Nanofiltracja

Stosowanie urządzeń opartych o zaawansowane techniki membranowe (stacje membranowe) zawierające np. membrany nanofiltracyjne pozwala m.in. na usuwanie twardości z wody (tzw. proces zmiękczania) bądź usuwanie siarczanów, czyli związków niepożądanych powyżej wartości dopuszczalnych, np. w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Technologia ta jest doskonałą alternatywą dla stosowanych obecnie technik jonowymiennych. W odróżnieniu od nich jest obojętna dla środowiska i nie generuje odpadu w postaci wody wysoko zasolonej będącej produktem ubocznym regeneracji żywic jonowymiennych.

Rys 1. Urządzenie produkcji Instalcompact sp. z o.o. wykorzystujące membrany do nanofiltracji przygotowane do wysyłki do klienta.

 

Odwrócona osmoza

Stosowanie urządzeń opartych o zaawansowane techniki membranowe (stacje membranowe) zawierające np. membrany do odwróconej osmozy pozwala na:

  • usuwanie chlorków – zmniejszanie zasolenia wody (jony chlorkowe Cl ),
  • usuwanie azotanów ( jony NO3),
  • usuwanie jonów amonowych (NH4+),
  • usuwanie wyselekcjonowanych związków organicznych.

Problem obecności nadmiernych ilości chlorków w ujęciach wodnych dotyka nie tylko wodociągów znajdujących się w strefie nadmorskiej, ale również i w głębi kraju w strefach oddziaływania szkód związanych z działalnością kopalni odkrywkowych. Metoda wykorzystująca zjawisko odwróconej osmozy jest obecnie najtańszym i najszybszym sposobem odsalania wody.

 

Rys 1. Urządzenie produkcji Instalcompact sp. z o.o. wykorzystujące membrany do odwróconej osmozy przygotowane do wysyłki do klienta.

 

 

 

Do góry